de basisregels van het BPR

Dit zijn de belangrijkste regels voor bijna al het Nederlandse binnenwater volgens het BINNENWATERPOLITIEREGELEMENT;

Een groot schip is een schip langer dan 20m of een passagierschip, een vissersschip, sleepboot of veerpont. 

De volgorde van de regels is hier belangrijk. 
Een groot schip dat niet stuurboordswal vaart moet dus wijken voor een klein schip dat wel stuurboordswal vaart !

Een zeilend schip dat ook de motor gebruikt wordt gezien als een motorschip

DOE DE BPR KENNISTTEST

WIL JE WETEN OF JE DE BASISREGELS GOED KENT ? DOE DAN DEZE  BPR TEST !