DE OVERSTAG

 

EEN WISSELING VAN ZEILKANT WAARBIJ DE BOEG DOOR DE WIND DRAAIT.
DE GEHELE MANOEUVRE IS EEN DRAAI DIE  BEGINT EN EINDIGT OP EEN AANDEWINDSE KOERS.  DE KUNST IS OM ZO VEEL MOGELIJK SNELHEID TE HOUDEN.  DIT KAN JE BEREIKEN DOOR RUSTIG TE DRAAIEN, WEINIG ROERGEBRUIK EN DE FOK ZO KORT  MOGELIJK TE LATEN KLAPPEREN. 


OVERSTAG IN 4 STAPPEN:


- 1  "KLAAR OM TE WENDEN": VAAR AAN DE WIND
   (KIJK OF ER RUIMTE IS  AAN DE LOEFZIJDE)
   - AAN LOEFZIJDE DE FOKKESCHOOT VAST WAT INHALEN

- 2  "REE" GA OPLOEVEN (MET EEN RUSTIGE DRAAISNELHEID)
     - TREK GROOTSCHOOT WAT AAN  (VANAF KB 2)
     -  FOKKESCHOOT PAS VIEREN WANNEER DE DRUK ER AF IS


- 3  "FOK OVER"  (ALS HET GROOTZEIL OVERKOMT):
      - GA VERZITTEN, (BLIJF NAAR VOREN KIJKEN )
      - BLIJF DRAAIEN
      - NIEUWE FOKKESCHOOT STUKJE AANTREKKEN
      -EVENTUEEL EVEN FOK BAK HOUDEN ALS DE BOOT NIET  
        VERDER WILAFVALLEN
      -INDIEN DE GROOTSCHOOT EERDER AANGETROKKEN IS DEZE 
        NU WEER WAT LATEN VIEREN (VANAF KB2)
 
ALS HET SCHIP BIJNA OP NIEUWE AAN DE WINDSEKOERS IS:  

ZORGEN DAT DE DRAAI AAN DE WIND STOPT DOOR DE HELMSTOK OP TIJD RUSTIG MIDSCHEEPS TE BRENGEN 

- 4  ALS HET SCHIP WEER OP EEN AAN DE WINDSEKOERS IS EN
       WEER  SNELHEID GAAT MAKEN: FOKKESCHOOT RUSTIG STRAK 
       TREKKEN 


KIJK NA DE OVERSTAG ACHTER JE :ALS HET GOED IS ZIE JE IN JOUW KIELZOG  EEN MOOIE HAAKSE BOCHT. IS DIT EEN VRAAGTEKEN, DAN HEB JE TE LAAT TERUGGESTUURD.

BIJ WEINIG WIND KAN JE BIJ "REE" AL DE FOKKSCHOOT IETS LATEN VIEREN ZODAT DIT HELPT BIJ HET OPLOEVEN. JE HOEFT DAN IETS  MINDER ROER TE GEVEN