DE OVERSTAG

 

EEN WISSELING VAN ZEILKANT WAARBIJ DE BOEG DOOR DE WIND DRAAIT.
DE GEHELE MANOEUVRE IS EEN DRAAI DIE  BEGINT EN EINDIGT OP EEN AANDEWINDSE KOERS.  


OVERSTAG IN 4 STAPPEN:


- 1  VAAR AAN DE WIND 
   (KIJK OF ER RUIMTE IS  AAN DE LOEFZIJDE)

- 2  GA OPLOEVEN (MET EEN RUSTIGE DRAAISNELHEID)

- 3  ALS HET GROOTZEIL OVERKOMT:
      - GA VERZITTEN, (BLIJF NAAR VOREN KIJKEN )
      - GA AFVALLEN (MET EEN RUSTIGE DRAAISNELHEID)
      - OUDE FOKKESCHOOT VIEREN
      - NIEUWE FOKKESCHOOT STUKJE AANTREKKEN 
 
ALS HET SCHIP BIJNA OP NIEUWE AAN DE WINDSEKOERS IS: HELMSTOK RUSTIG MIDSCHEEPS BRENGEN EN ZORGEN DAT DE DRAAI AAN DE WIND STOPT.

- 4  ALS HET SCHIP WEER OP EEN AAN DE WINDSEKOERS IS: 
       FOK RUSTIG AANTREKKEN TOT DE AAN DE WINDSE ZEILSTAND