ZEILEN HIJSEN

HET HIJSEN VAN HET GROOTZEIL DOEN WE IN DE WIND (OF  EVENTUEEL AAN DE WIND).

HANDELINGEN:
- DE BOEG IN (OF AAN ) DE WIND BRENGEN.
- LAATSTE SLEETJE IN DE MASTRAIL EN HET LAATSTE ZEILBANDJE LOS
- ZEILEN HIJSEN MET DE GROOTZEILVAL
- HALVERWEGE HET HIJSEN DIENT DE GROOTSCHOOT VRIJ TE WORDEN GEMAAKT OM TE VOORKOMEN DAT DE BOOT AL GAAT ZEILEN.
-BIJ DE AIRA 22 MOETEN WE ER OP LETTEN DAT HET GROOTZEIL AAN BAKBOORD VAN DE KRAANLIJN WORT GEHEZEN OMDAT DE KRAANLIJN BOVENIN DE MAST AAN STUURBOORD  IS BEVESTIGD.
NA HET HIJSEN REGELEN WE MET DE VAL GELIJK DE SPANNING OP HET VOORLIJK

NA HET HIJSEN MOETEN WE DE KRAANLIJN VIEREN EN DE NEERHOUDER AANTREKKEN.
DE KRAANLIJN MOET ZONDER SPANNING (MET VOELDOENDE SPELING ) IN DE KLEM STAAN.
TOT SLOT REGELEN WE DE SPANNING IN HET ONDERLIJK MET DE  UITHALER (ONDER OP DE GIEK ). 
NA HET HIJSEN VAN HET GROOTZEIL KUNNEN WE EEN BOEG KIEZEN WAAROVER WE VOLVALLEN (STUURBOORD OF BAKBOORD) EN KUNNEN WE GAAN ZEILEN. DE FOK KUNNEN WE VERVOLGENS UITROLLEN OP ELKE KOERS. 

YouTube

YouTube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de YouTube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen